Månedsregnskab :             A/B Matrikel 55, Bakkegårds Allé 5

Periode :                             Marts 2007

 

RESULTAT

 

 

 

 

 

 

 

Note

Bevægelse

Til dato

Årsbudget

Til rest

i %

 

 

 

 

 

 

 

Opkrævet foreningen

1

27.770

83.310

0

-83.310

-

Andre indtægter

2

0

0

0

0

-

Indtægter i alt

 

27.770

83.310

0

-83.310

-

Renteudgifter

3

25.354

25.354

0

-25.354

-

Ejendomsudgifter

4

0

36.917

0

-36.917

-

Vedligeholdelse

5

0

0

0

0

-

Administrationsudgifter

6

1.800

4.612

0

-4.612

-

Foreningsudgifter

7

3.154

4.710

0

-4.710

-

Udgifter i alt

 

30.308

71.593

0

-71.593

-

Resultat

 

-2.538

11.717

0

-11.717

-

 

 

NOTER

 

 

 

 

 

 

 

 

Bevægelse

Til dato

Årsbudget

Til rest

i %

Note 1 : Opkrævet foreningen

 

 

 

 

 

 

(S) Opkrævet Boligafgift

 

27.140

81.420

0

 

 

(S) Opkrævet Intranet

 

360

1.080

0

 

 

Vaskeklub

 

270

810

0

 

 

I alt

 

27.770

83.310

0

-83.310

-

 

 

 

 

 

 

 

Note 2 : Andre indtægter

 

 

 

 

 

 

I alt

 

0

0

0

0

-

 

 

 

 

 

 

 

Note 3 : Renteudgifter

 

 

 

 

 

 

(S) Renteudgifter Prioriteter

 

23.034

23.034

0

 

 

(S) Bidrag Prioriteter

 

2.321

2.321

0

 

 

I alt

 

25.354

25.354

0

-25.354

-

 

 

 

 

 

 

 

Note 4 : Ejendomsudgifter

 

 

 

 

 

 

(S) Ejendomsskatter

 

0

16.886

0

 

 

(S) Forsikring : Ejendom

 

0

14.730

0

 

 

Vandudgift

 

0

5.300

0

 

 

I alt

 

0

36.917

0

-36.917

-

 

 

 

 

 

 

 

Note 5 : Vedligeholdelsesudgifter

 

 

 

 

 

 

I alt

 

0

0

0

0

-

 

 

 

 

 

 

 

Note 6 : Administrationsudgifter

 

 

 

 

 

 

(S) Administrationshonorar

 

0

2.725

0

 

 

(S) Ekstra Administration

 

1.800

1.800

0

 

 

(S) Gebyrer Bank

 

0

87

0

 

 

I alt

 

1.800

4.612

0

-4.612

-

 

 

 

 

 

 

 

Note 7: Foreningsudgifter

 

 

 

 

 

 

(S) Bestyrelse Møder og generalforsamling

 

607

607

0

 

 

(S) Bestyrelse Kontorhold

 

0

408

0

 

 

(S) Bestyrelse Portoudgifter

 

48

48

0

 

 

(S) Kontigenter ABF mv

 

2.500

3.648

0

 

 

I alt

 

3.154

4.710

0

-4.710

-

 

 

STATUS

 

 

 

 

 

 

 

 

Bevægelse

Til dato

 

 

 

AKTIVER

 

 

 

 

 

 

(S) BG Bank 0203-7660401584

 

-10.557

312.342

 

 

 

(S) Fjernvarme/Olielevering

 

0

41.760

 

 

 

(S) Ejendommens Værdikonto

 

0

12.000.000

 

 

 

(S) Antenneanlæg

 

-371

-5

 

 

 

Resultat i perioden/til dato

 

2.538

0

 

 

 

Aktiver i alt

 

-8.389

12.354.097

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PASSIVER

 

 

 

 

 

 

(S) Realkredit 4.5% 17.500.00

 

0

3.913

 

 

 

Nykredit 2.088.000,- 4%

 

-8.635

2.054.210

 

 

 

(S) Skyldige Omkostninger : Kreditorer

 

1.446

9.291

 

 

 

(S) Skyldige Omkostninger : Revision

 

-7.500

0

 

 

 

(S) Opkrævet A/C Varme

 

4.500

45.000

 

 

 

(S) Mellemregning Vest Administrationen

 

1.800

-5.613

 

 

 

Hensat til fremtidig vedligeholdelse

 

0

1.500.000

 

 

 

Hensat til evt. fremtidig rentestigninger mv

 

0

2.450.000

 

 

 

(S) Egenkapital

 

0

6.205.580

 

 

 

(S) Andelsindskud

 

0

80.000

 

 

 

Resultat i perioden/til dato

 

0

11.717

 

 

 

Passiver i alt

 

-8.389

12.354.097

 

 

 

 

 

Specifikation af evt. restancer: (”-” foran kr. betyder en forudbetaling)