Månedsregnskab :             A/B Matrikel 55, Bakkegårds Allé 5

Periode :                             Januar 2007

 

RESULTAT

 

 

 

 

 

 

 

Note

Bevægelse

Til dato

Årsbudget

Til rest

i %

 

 

 

 

 

 

 

Opkrævet foreningen

1

27.770

27.770

0

-27.770

-

Andre indtægter

2

0

0

0

0

-

Indtægter i alt

 

27.770

27.770

0

-27.770

-

Renteudgifter

3

0

0

0

0

-

Ejendomsudgifter

4

20.030

20.030

0

-20.030

-

Vedligeholdelse

5

0

0

0

0

-

Administrationsudgifter

6

2.725

2.725

0

-2.725

-

Foreningsudgifter

7

803

803

0

-803

-

Udgifter i alt

 

23.558

23.558

0

-23.558

-

Resultat

 

4.212

4.212

0

-4.212

-

 

 

NOTER

 

 

 

 

 

 

 

 

Bevægelse

Til dato

Årsbudget

Til rest

i %

Note 1 : Opkrævet foreningen

 

 

 

 

 

 

(S) Opkrævet Boligafgift

 

27.140

27.140

0

 

 

(S) Opkrævet Intranet

 

360

360

0

 

 

Vaskeklub

 

270

270

0

 

 

I alt

 

27.770

27.770

0

-27.770

-

 

 

 

 

 

 

 

Note 2 : Andre indtægter

 

 

 

 

 

 

I alt

 

0

0

0

0

-

 

 

 

 

 

 

 

Note 3 : Renteudgifter

 

 

 

 

 

 

I alt

 

0

0

0

0

-

 

 

 

 

 

 

 

Note 4 : Ejendomsudgifter

 

 

 

 

 

 

(S) Forsikring : Ejendom

 

14.730

14.730

0

 

 

Vandudgift

 

5.300

5.300

0

 

 

I alt

 

20.030

20.030

0

-20.030

-

 

 

 

 

 

 

 

Note 5 : Vedligeholdelsesudgifter

 

 

 

 

 

 

I alt

 

0

0

0

0

-

 

 

 

 

 

 

 

Note 6 : Administrationsudgifter

 

 

 

 

 

 

(S) Administrationshonorar

 

2.725

2.725

0

 

 

I alt

 

2.725

2.725

0

-2.725

-

 

 

 

 

 

 

 

Note 7: Foreningsudgifter

 

 

 

 

 

 

(S) Kontigenter

 

803

803

0

 

 

I alt

 

803

803

0

-803

-

 

 

STATUS

 

 

 

 

 

 

 

 

Bevægelse

Til dato

 

 

 

AKTIVER

 

 

 

 

 

 

(S) BG Bank 0203-7660401584

 

-11.469

317.552

 

 

 

(S) Fjernvarme/Olielevering

 

13.920

96.574

 

 

 

(S) Forudbetalinger : ABF

 

-803

0

 

 

 

(S) Ejendommens Værdikonto

 

0

5.550.000

 

 

 

(S) Antenneanlæg

 

750

737

 

 

 

(S) Vaskerianlæg

 

0

2.555

 

 

 

Resultat i perioden/til dato

 

0

0

 

 

 

Aktiver i alt

 

2.398

5.967.418

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PASSIVER

 

 

 

 

 

 

(S) Realkredit 4.5% 17.500.00

 

0

3.913

 

 

 

Nykredit 2.088.000,- 4%

 

0

2.062.845

 

 

 

(S) Skyldige Omkostninger : Kreditorer

 

-6.313

0

 

 

 

(S) Skyldige Omkostninger : Revision

 

0

7.500

 

 

 

(S) Skyldige Omkostninger : Andet

 

0

10.000

 

 

 

(S) Opkrævet A/C Varme

 

4.500

90.000

 

 

 

Hensat til fremtidig vedligeholdelse

 

0

1.500.000

 

 

 

(S) Egenkapital

 

0

2.257.989

 

 

 

(S) Resultatkonto

 

0

-49.040

 

 

 

(S) Andelsindskud

 

0

80.000

 

 

 

Resultat i perioden/til dato

 

4.212

4.212

 

 

 

Passiver i alt

 

2.398

5.967.418

 

 

 

 

 

Specifikation af evt. restancer: (”-” foran kr. betyder en forudbetaling)

 

Der er ingen restancer i denne måned