Til beboerne i ejendommen
Bakkegaards Allé 5
1804  Frederiksberg C
Den 10. oktober  2005
Vedr.:  Varmeregnskab for A/B Bakkegaards Allé 5
Jeg skal hermed meddele, at varmeregnskabet for perioden 01.06.2004 til 31.05.2005 kan
opgøres som følger:
For perioden 01.06.03 - 31.05.04 Kr. 53.755,00
A/C indbetaling kr. 4.500 x 12 måneder Kr. 54.000,00
Tilbagebetaling i alt Kr. 245,00
Tilbagebetaling for lejlighederne nr. 1 - 6 Kr. 32,67
Tilbagebetaling for lejlighed nr. 7 Kr. 49,00
Da beløbene i år er så beskedne, har bestyrelsen besluttet, at de 245,00 Kr. 
indlemmes i den almindelige drift.
Opmærksomheden henledes på, at eventuelle indsigelser skal fremsættes skriftligt inden 6 uger fra dato
over for undertegnede og med angivelse af, på hvilke punkter regnskabet ikke kan godkendes
Med venlig hilsen
Pernille Lorenzen
cc:  Vest Administration